slide-1 slide-2 slide-3 slide-4 slide-5

Naši proizvodi

Peletirana lucerka:

-sadržaj vrednosti peletirane lucerke uvećava hranljivost i kaloričnost stočne hrane.
-proizvod zbog proteinske vrednosti visokog prisustva karotina (ß-karotin) poboljšava varenje, i važan je sastojak ishrane peradi, svinja, zečeva i rogate stoke.
-naša peletirana lucerka sadrži sledeće važnije vrednosti:

Protein: 15 – 18 %
Suva: 23 – 30 %
Karotin: 80-100 mg/kg
Vlaga: 7-10%
Promer peleta:  8 mm
Pakovanje:  U rinfuzi ili u vrećama
  •  
  •   

 

Peletirani kukuruz:

-zbog visokog energetskog sadržaja i sadržaja suvih vlakana koristi se u ishrani preživara
-naš peletirani kukuruz sadrži sledeće važnije vrednosti:

Protein: min 7%
Suva (sirova) vlakna: min 20%
Karotin: 20-50 mg/kg
Vlaga: 8-9%
Promer peleta: 8 mm
Pakovanje: U rinfuzi ili u vrećama